تهران هیلا پویشگر

polarizer filter

فیلتر پلاریزه

 

فیلتر پلاریزه به شما امکان مشاهده بهتر سطوحی مانند فلزات براق، سطوح شیشه ای یا هر سطحی  که در آن بازتاب نور وجود داشته باشد را به شما می دهد.

این فیلتر نور LED ها دستگاه را کم یا زیاد نمی کند و فقط امکان کنترل میزان بازتاب نور از سطوح درخشنده را به ما میدهد کهدر موارد بسیاری باعث بهتر شدن کیفت تصویر می شود.

از جمله کاربردهای آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 

تعمیر بردهای الکترونیکی

انجام معاینات پوست

مشاهده سطوح فلزی و متالورژی

مشاهده سنگ های قیمتی و جواهرات

و…

 

میکروسکوپ های دارای فیلتر پلاریزه دستگاه هایی هستند که در کد مدل دستگاه حرف Z وجود داشته باشد.

مانند:

AM-4113ZT

AM-4115ZT

AM-4815ZT

AM-7013MZT

PCB_Polarization                                skin_Polarization