تهران هیلا پویشگر

کاربرد ویژگی FLC چیست؟

Flexible LED Control

 

به کمک این قابلیت نرم افزاری شما امکان کنترل بیشتر بر روی میزان نوردهی( در 6 سطح)  و  امکان  کنترل جهت نوردهی را  به کمک خاموش نمودن LED  های یک سمت دارید.

با کمک FLC نمونه های شما مطابق با نیاز شما  و شرایط محیط نورپردازی می شود تا  انعکاس های اضافی و ناخواسته از بین بروند و در تصویر مشاهده نشوند.

 

FLC