تهران هیلا پویشگر

AMR

(Automatic Magnification Reading)  AMR

در تمامی میکروسکوپ های دیجیتال Dino-lite  که ویژگی AMR  را ندارند ، شما برای اطلاع از میزان بزرگنمایی باید عدد نوشته شده روی رل بزرگنمایی دستگاه را بخوانید و سپس جهت اندازه گیری، عدد بزرگنمایی را در نرم افزار وارد کنید.

با قابلیت AMR  میکروسکوپ به صورت خودکار عدد بزرگنمایی را در داخل نرم افزار نشان می دهد و برای مواردی که اندازه گیری و کالیبراسیون دقیق مورد نیاز است این روش بسیار دقیق تر و با خطای کمتری همراه می باشد.

همچنین اگر از پایه کنترل از راه دور (Knob Motor KM-01)  استفاده می کنید مدل های دارای ویژگی AMR  از مناسبترین گزینه ها می باشد.

مدل های دارای قابلیت AMR:

AM-4515T

AM-4515ZT

AM-4515TL

AM-4515T5

AM-4515T8