میکروسکوپ دیجیتال دینو لایت - Dino-lite Digital Microscopeمیکروسکوپ دیجیتال دینو لایت – Dino-lite Digital Microscope

AM4113-N5UT

میکروسکوپ AM-4113-N5UT به همراه سنسور تصویری 1.3 مگاپیکسل و بزرگنمایی ثابت 500 برابر مناسب برای مشاده گردش خون ، ناخن و ثبت تصویر و فیلم می باشد.

4113TL

Photo Photo Photo
Photo Thumb
Photo Thumb
Photo Thumb

  • کیفیت
  • بزرگنمایی
  • اتصال
  • تعداد LED
  • کاربرد
 
  • 1.3 مگاپیکسل
  • 500x
  • USB
  • 8 عدد
  • مشاهده مویرگ های بالای ناخن