میکروسکوپ دیجیتال دینو لایت - Dino-lite Digital Microscopeمیکروسکوپ دیجیتال دینو لایت – Dino-lite Digital Microscope

AM-7023B

 تبدیل لنز چشمی AM- 7023B  با سنسور تصویری 5 مگاپیکسل  دارای قابلیت اتصال به میکروسکوپ های معمولی با قطر چشمی 30 و 30.5 میلی متر میباشد و میکروسکوپ ساده شما را به میکروسکوپ دیجیتال با قابلیت اندازه گیری و گرفتن عکس و ضبط فیلم تبدیل می کند.

012

Photo Photo
Photo Thumb
Photo Thumb

  • کیفیت
  • قطر چشمی
  • اتصال
  • سنسور تصویری
  • قابلیت اندازه گیری
 
  • 5 مگاپیکسل
  • 30,30.5 میلیمتر
  • USB
  • CMOS
  • دارد