میکروسکوپ دیجیتال دینو لایت - Dino-lite Digital Microscopeمیکروسکوپ دیجیتال دینو لایت – Dino-lite Digital Microscope

AM-4023X

تبدیل لنز چشمی AM- 4023X  با سنسور تصویری 1.3 مگاپیکسل داری قطر های چشمی استاندارد  23، 30  و 30.5  می باشد و شما می توانید تصویر داخل میکروسکوپ را بر روی تلویزیون و یا نمایشگر خود ببینید.

016

Photo Photo Photo
Photo Thumb
Photo Thumb
Photo Thumb

  • کیفیت
  • قطر چشمی
  • اتصال
  • سنسور لنز
  • قابلیت اندازه گیری
 
  • 1.3 مگاپیکسل
  • 23,30,30.5 میلیمتر
  • USB
  • CMOS
  • دارد