میکروسکوپ دیجیتال دینو لایت - Dino-lite Digital Microscopeمیکروسکوپ دیجیتال دینو لایت – Dino-lite Digital Microscope

AM-4115-GFBWفلورسنت

میکروسکوپ  AM-4115T-GFBW با نور دهی آبی و سفید دستگاهی مناسب و کوچک جهت مشاهده فلورسنت های سبز می باشد . از کاربری های این میکروسکوپ می توان به مشاهده پروتئین های GFP اشاره کرد.

025

Photo Photo Photo
Photo Thumb
Photo Thumb
Photo Thumb

  • کیفیت
  • بزرگنمایی
  • اتصال
  • نوردهی
  • طول موج
 
  • 1.3 مگاپیکسل
  • 20x~220x
  • USB
  • فلورسنت -سفید و آبی
  • 510 نانومتر