میکروسکوپ دیجیتال دینو لایت - Dino-lite Digital Microscopeمیکروسکوپ دیجیتال دینو لایت – Dino-lite Digital Microscope

AM-4112T

میکروسکوپ AM-4012PT با خروجی تلویزیون دارای کیفیت VGA  و با بزرگنمایی حداکثر 200 برابر و 8 عدد LED،  تصویری بدون تاخیر را نمایش می دهد .

020

Photo
Photo Thumb

  • کیفیت
  • بزرگنمایی
  • اتصال
  • LED
  • قابلیت اندازه گیری
 
  • 640X480
  • 10x-50x-220x
  • AV
  • 8 عدد
  • ندارد